Αγία Παρασκευή ( Τζούρτζια )

 

           Η Τζούρτζια όπως φαίνεται από τα Πατίντζια.

Το νοτιοανατολικό  άκρο της Ευρωπαϊκής Αλπικής πτύχωσης  διασχίζει τον ελλαδικό χώρο , από Βορρά προς Νότο, με το όνομα Πίνδος. Η Πίνδος διατηρώντας αρκετές δασικές και υποαλπικές εκτάσεις αποτέλεσε , κατά το παρελθόν, το λίκνο δραστηριοποίησης πολλών νομαδικών σχηματισμών. Σε έναν τέτοιο χώρο , δυτικά της πόλης των Τρικάλων, και σε απόσταση 80 χιλιομέτρων , βρίσκεται  η Τζούρτζια ( Αγία Παρασκευή).  Είναι κτισμένη σε υψόμετρο χιλίων μέτρων και μέσα σε μια βιοποικιλότητα  η οποία εναλλάσσεται μεταξύ δασοσκεπών και ακαλύπτων εκτάσεων.

Ιστορικά ο οικισμός αναφέρεται, σε γραπτά κείμενα, ευθύς αμέσως μετά την άλωση της Πόλης .  Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά του χωριού σε απογραφικά δελτία από την απογραφή  που διενήργησαν οι  Οθωμανοί κατά το έτος 1454 σε όλη την Θεσσαλία όπου εκτός από τα φορολογικά στοιχεία καταγράφονται και ονόματα οικογενειών. Ο οικισμός αποτέλεσε σημαντικό σταθμό για τις μετακινήσεις των νομαδικών πληθυσμών καθώς είναι κτισμένος πάνω σε μία από τις κυριότερες παρεγνατίες οδούς που συνέδεαν τον θεσσαλικό κάμπο με τα Βόρεια Βαλκάνια.

Ο επισκέπτης θα θαυμάσει τα παλιά πετρόκτιστα σπίτια καθώς και τις εκκλησίες του χωριού που χρονολογούνται από τα μέσα του 18ου αι.  Η αγριότητα του φυσικού τοπίου  γύρω από το οικισμό σε τίποτε δεν θα επηρεάσει την ευχάριστη και άνετη διαμονή  λόγω των παρεχόμενων ανέσεων και υπηρεσιών.