Τζούρτζια

ΒΙΒΛΙΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ, ΑΡΘΡΑ και ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 σχετικά με τη Τζούρτζια.

Άγγελου Ν. Μανώλη

Αθήνα 1978


Γιώργος Ι. Κούτσιας

Τρίκαλα 1986


  • «Τα Αρχείο της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Τζούρτζιας της Αθαμανίας και η ψηφιοποίηση του από την Ακαδημία Αθηνών»

Φ.Α.Τ.Α.  Τρίκαλα 2010


Αγγελική Στ. Οικονόμου

Διπλωματική εργασία 2017


Μαρία Ταμπακιώτη – Σίμου

Τρίκαλα 2007


Μαρία Ταμπακιώτη – Σίμου

Τρίκαλα 2008


Μαρία Ταμπακιώτη – Σίμου

Τρίκαλα 2012


Μαρία Ταμπακιώτη – Σίμου

Τρίκαλα 2013


Μαρία Ταμπακιώτη – Σίμου

Τρίκαλα 2016


Γιώργος Λαϊάκης


Γιώργος Λαϊάκης