Φ.Α.Τ.Α.

ΣΚΟΠΟΙ

ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΑΔΕΛΦΌΤΗΤΑΣ

ΤΖΟΎΡΤΖΙΑΣ ΑΘΑΜΑΝΊΑΣ  

 

Οι σκοποί της Αδελφότητας, όπως προκύπτουν από το τελευταίο καταστατικό της, είναι οι παρακάτω:

 • Η επαφή, η γνωριμία, η σύμπνοια, η ενότητα και η συνεργασία των μελών της Αδελφότητας και όλων των Τζουρτζιωτών για την διατήρηση και την καλλιέργεια της αλληλεγγύης μεταξύ των, των πατροπαράδοτων ευγενών παραδόσεων, ηθών και εθίμων και της αγάπης για τη γενέτειρα Τζούρτζια.
 • Η συμβολή στην ανάπτυξη της Τζούρτζιας και η προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η προαγωγή και η εξύψωση της Τζουρτζιώτισσας στον ιστορικό και κοινωνικό ρόλο.
 • Η εκτέλεση φιλανθρωπικών και κοινωφελών έργων και η υλική και ηθική βοήθεια των μελών της που έχουν ανάγκη από αυτή.
 • Η ενθάρρυνση και η υποβοήθηση των γραμμάτων και των τεχνών και ιδιαίτερα του ζήλου της Τζουρτζιώτικης νεολαία προς τα γράμματα, τις επιστήμες και τις τέχνες για την πρόοδο της γενέτειρας και της χώρας γενικότερα.
 • Η μελέτη και η συμβολή στην επίλυση των γενικότερων προβλημάτων της Τζούρτζιας (γεωργία, κτηνοτροφία, βιοτεχνία, οικοτεχνία, τουρισμός, υγεία, εκπαίδευση, λαϊκή τέχνη, λαϊκή μουσική κ.λ.π.)
 • Η συμβολή στην ανάπτυξη στενών δεσμών αλληλεγγύης, στη διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και γενικότερα στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Ασπροποτάμου.

Τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών της είναι κυρίως κάθε συνταγματικά

και νομοθετικά κατοχυρωμένη αλλά και θεμιτή ενέργεια που αποφασίζεται από το όργανό της και ιδιαίτερα:

 • Η οργάνωση και διενέργεια συγκεντρώσεων, διαλέξεων, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εορτών και εκδρομών.
 • Με τη δημιουργία Τζουρτζιώτικης εστίας, που θα αποτελέσει το πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο των Τζουρτζιωτών με την ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης, Ιστορικού και λαογραφικού μουσείου, αιθουσών συνελεύσεων, διαλέξεων, ψυχαγωγίας, άλλων εκδηλώσεων και στέγασης της αδελφότητας.
 • Με την επικοινωνία και συνεργασία με την κοινότητα Αγίας Παρασκευής, τον σύλλογο των «εν Αθήναις Τζουρτζιωτών: Άγιος Γεώργιος», καθώς και κάθε σύλλογο ή αδελφότητα με όμοιους σκοπούς.
 • Με τη συγκρότηση επιτροπών ή ομάδων εργασίας από επιστήμονες και άλλους ειδικούς που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για τη μελέτη και επίλυση των προβλημάτων της Τζούρτζιας και της πραγμάτωσης των σκοπών της αδελφότητας.
 • Με παραστάσεις και διαβήματα προς τις κρατικές αρχές, με νόμιμες συλλογικές ενέργειες και την επικοινωνία και συνεργασία με τις Αρχές, Οργανώσεις και Οργανισμούς της Κοινότητας όλης της χώρας που εξυπηρετούν όμοιους σκοπούς.
 • Με την καθιέρωση υποτροφιών για τους αριστεύοντες μαθητές και σπουδαστές και απονομή βραβείων σε ιδιαίτερα διακρινόμενους Τζουρτζιώτες
 • Με την έκδοση και κυκλοφορία ή μετάδοση ανακοινώσεων, ενημερωτικών δελτίων, περιοδικών, εφημερίδων και οποιονδήποτε άλλων εντύπων.
 • Με την υποβοήθηση ιδρύσεως αδελφοτήτων και σε άλλες περιοχές του Ασπροποτάμου και ομοσπονδιών με όμοιους σκοπούς και τη συμμετοχή σε αυτές.