ΠΔ3-249

Τυροκόμηση – παρασκευή φέτας στα μαντριά. Βαγγέλης Μουστάκας και πίσω καθισμένος, Σταύρος Λαιάκης